అన్నిటికి నిదె పరమౌషధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటికి నిదె పరమౌషధము (రాగం: ) (తాళం : )

అన్నిటికి నిదె పరమౌషధము
వెన్నుని నామము విమలౌషధము // పల్లవి //

చిత్త శాంతికిని శ్రీపతి నామమె
హత్తిన నిజ దివ్యౌషధము
మొత్తపు బంధ విమోచనంబునకు
చిత్తజ గురుడే సిద్ధౌషధము // అన్నిటికి //

పరిపరి విధముల భవరోగములకు
హరి పాద జలమె యౌషధము
దురిత కర్మముల దొలగించుటకును
మురహరు పూజే ముఖ్యౌషధము // అన్నిటికి //

ఇల నిహ పరముల నిందిరా విభుని
నలరి భజింపుటె యౌషధము
కలిగిన శ్రీ వేంకటపతి శరణమె
నిలిచిన మాకిది నిత్యౌషధము // అన్నిటికి //


anniTiki nide paramauShadhamu (Raagam: ) (Taalam: )

anniTiki nide paramauShadhamu
vennuni nAmamu vimalauShadhamu

citta SAMtikini SrIpati nAmame
hattina nija divyauShadhamu
mottapu baMdha vimOcanaMbunaku
cittaja guruDE siddhauShadhamu

paripari vidhamula BavarOgamulaku
hari pAda jalame yauShadhamu
durita karmamula dolagiMcuTakunu
muraharu pUjE muKyauShadhamu

ila niha paramula niMdirA viBuni
nalari BajiMpuTe yauShadhamu
kaligina SrI vEMkaTapati SaraName
nilicina mAkidi nityauShadhamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

[Annitikidi-Paramoushadamu]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |