అన్నిటా శ్రీహరిదాసుడగువానికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటా శ్రీహరిదాసుడగువానిక (రాగమ్: రామక్రియ) (తాలమ్: )

అన్నిటా శ్రీహరిదాసుడగువానికి
కొన్నిదైవముల గొలువగ దగునా // పల్లవి //

విహితకర్మముసేసి వెదకేటిహరి నిట్టె
సహజమై కొలచేతిసరసునికి
గహనపుగర్మాలు కడమలైన నేమి
మహి గనకాద్రికి మరి పైడి వలెనా // అన్నిటా //

పలుదానములకెల్ల బలమైనహరి నిట్టె
బలువుగ జేకొన్న భక్తునికిని
నెలకొని యాత డన్నియును జేసినవాడె
తెలిసి సూర్యుని జూడ దీపాలు వలెనా // అన్నిటా //

వేదవేద్యుడు శ్రీవేంకటపతి రామ
మాదిగా బఠియించే యధికునికి
ఆదైవచదువులు అఱచేతి వతనికి
మేదిని దిరుగాడ మెట్లు వలెనా // అన్నిటా //


Annitaa sreeharidaasudaguvaaniki (Raagam:Raamakriya ) (Taalam: )

Annitaa sreeharidaasudaguvaaniki
Konnidaivamula goluvaga dagunaa

Vihitakarmamusesi vedaketihari nitte
Sahajamai kolachetisarasuniki
Gahanapugarmaalu kadamalaina nemi
Mahi ganakaadriki mari paidi valenaa

Paludaanamulakella balamainahari nitte
Baluvuga jekonna bhaktunikini
Nelakoni yaata danniyunu jesinavaade
Telisi sooryuni jooda deepaalu valenaa

Vedavedyudu sreevenkatapati raama
Maadigaa bathiyimche yadhikuniki
Aadaivachaduvulu aracheti vataniki
Medini dirugaada metlu valenaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |