అన్నిటా శాంతుడైతే హరిదాసుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటా శాంతుడైత (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నిటా శాంతుడైతే హరిదాసుడు దానే
సన్నుతి దానేపో సర్వదేవమయుడు // పల్లవి //

అత్తల మనసు యింద్రియాధీనమైతేను
చిత్తజుడనెడివాడు జీవుడు దానే
కొత్తగా తనమనసే కోపాన కాధీనమైతే
తత్తరపు రుద్రుడును దానే తానే // అన్నిటా //

భావము వుద్యోగములప్రపంచాధీనమైతే
జీవుడు బ్రహ్మాంశమై చెలగు దానే
కావిరి రేయిబగలు కన్నుల కాధీనమైతే
ఆవల జంద్రసూర్యాత్మకుడుదానే // అన్నిటా //

కోరిక దనబ్రదుకు గురువాక్యాధీనమైతే
మోరతోపులేని నిత్యముక్తుడు దానే
ఆరయ శ్రీవేంకటేశు డాతుమ ఆధీనమైతే
ధారుణిలో దివ్యయోగి తానే తానే // అన్నిటా //


anniTA SAMtuDaitE(Raagam: ) (Taalam: )

anniTA SAMtuDaitE haridAsuDu dAnE
sannuti dAnEpO sarvadEvamayuDu

attala manasu yiMdriyAdhInamaitEnu
cittajuDaneDivADu jIvuDu dAnE
kottagA tanamanasE kOpAna kAdhInamaitE
tattarapu rudruDunu dAnE tAnE

BAvamu vudyOgamulaprapaMcAdhInamaitE
jIvuDu brahmAMSamai celagu dAnE
kAviri rEyibagalu kannula kAdhInamaitE
Avala jaMdrasUryAtmakuDudAnE

kOrika danabraduku guruvAkyAdhInamaitE
mOratOpulEni nityamuktuDu dAnE
Araya SrIvEMkaTESu DAtuma AdhInamaitE
dhAruNilO divyayOgi tAnE tAnE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |