అన్నిటా భాగ్యవంతుడవుదువయ్యా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటా భాగ్యవంతుడవుదువయ్యా (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నిటా భాగ్యవంతుడవుదువయ్యా
పన్నినందుకల్లా వచ్చు భామ నీకు నిపుడు // పల్లవి //

పడాతి మోహరసము పన్నీటి మజ్జనము
కడలేని యాపెసిగ్గు కప్పురకాపు
నిడుద కన్ను చూపులు నించిన తట్టు పునుగు
తొడిబడ సులభాన దొరకె నీకిపుడు // పడాతి //

కామిని కెమ్మోవికాంతి కట్టుకొనే చంద్రగావి
ఆముకొన్న మోహకళలాభరణాలు
దోమటి మాటల విందు ధూప దీప నైవేద్యాలు
కామించి నటువలెనె కలిగె నీకిపుడు // పడాతి //

అలమేలుమంగ నవ్వులంగపు నవ్వు దండలు
కలసి వురాన నీకే కట్టిన తాళి
చలపట్టి యీకె రతి సకల సంపదలు
యిలవచ్చె శ్రీవేంకటేశ నీకు నిపుడు // పడాతి //


anniTA BAgyavaMtuDavuduvayyA (Raagam: ) (Taalam: )

anniTA BAgyavaMtuDavuduvayyA
panninaMdukallA vaccu BAma nIku nipuDu

paDAti mOharasamu pannITi majjanamu
kaDalEni yApesiggu kappurakApu
niDuda kannu cUpulu niMcina taTTu punugu
toDibaDa sulaBAna dorake nIkipuDu

kAmini kemmOvikAMti kaTTukonE caMdragAvi
Amukonna mOhakaLalABaraNAlu
dOmaTi mATala viMdu dhUpa dIpa naivEdyAlu
kAmiMci naTuvalene kalige nIkipuDu

alamElumaMga navvulaMgapu navvu daMDalu
kalasi vurAna nIkE kaTTina tALi
calapaTTi yIke rati sakala saMpadalu
yilavacce SrIvEMkaTESa nIku nipuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |