అన్నిటా నాపాలిటికి హరి యాతడే కలడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటా నాపాలిటికి(రాగమ్:లలిత ) (తాలమ్: )

అన్నిటా నాపాలిటికి హరి యాతడే కలడు
యెన్నికగా దుధిపద మెక్కితిమి మేలు // పల్లవి //

కొందరు జీవులు నన్ను గోపగించినా మేలు
చెంది కొందరట్టె సంతసించినా మేలు
నిందించి కొందరు నన్ను నేడే రోసినా మేలు
పొందుగ కొందరు నన్ను బొగడినా మేలు // అన్నిటా //

కోరి నన్ను బెద్దసేసి కొందరు మొక్కినా మేలు
వేరే హీనుడని భావించినా మేలు
కూరిమి గోదరు నన్ను గూడుకుండినా మేలు
మేరతో విడిచి నన్ను మెచ్చకున్నా మేలు // అన్నిటా //

యిప్పటికిగలపాటి యెంతపేదయినా మేలు
వుప్పతిల్లుసంపద నాకుండినా మేలు
యెప్పుడు శ్రీవేంకటేశు కేనిచ్చినజన్మ మిది
తప్పు లే దాతనితోడితగులమే మేలు // అన్నిటా //


Annitaa naapaalitiki (Raagam:Lalita ) (Taalam: )

Annitaa naapaalitiki hari yaatade kaladu
Yennikagaa dudhipada mekkitini melu

Kondaru jeevulu nannu gopaginchinaa melu
Chendi kondaratte santasinchinaa melu
Nindinchi kondaru nannu nede rosinaa melu
Ponduga kondaru nannu bogadinaa melu

Kori nannu beddasesi kondaru mokkinaa melu
Vere heenudani bhaavinchinaa melu
Koorimi godaru nannu goodukundinaa melu
Merato vidichi nannu mechchakunnaa melu

Yippatikigalapaati yentapedayinaa melu
Vuppatillusampada naakundinaa melu
Yeppudu sreevenkatesu kenichchinajanma midi
Tappu le daatanitoditagulame melu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |