అన్నిటా జాణడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటా జాణడు (రాగం: ) (తాళం : )

అన్నిటా జాణడు అలమేలుమంగపతి
పన్ని నీకు మేలువాడై పరగివున్నాడు

పట్టినదే పంతమా పతితోడ నీకిప్పుడు
యిట్టె నిన్ను వేడుకోగా నియ్యకోరాదా
వొట్టి యప్పటినుండి నీవొడి వట్టుకొన్నవాడు
గట్టువాయ తనమేల కరగవే మనసు

చలములే సాదింతురా సారెసారెనాతనితో
బలిమి బిలువగాను పలుకరాదా
కలపుకోలు సేసుక కాగిలించుకున్నవాడు
పులుచుదనములేల పెనగవే రతిని

చేరి ఇట్టె బిగుతురా శ్రీవేంకటేశ్వరునితో
మేరతో నిన్నేలగాను మెచ్చగరాదా
యీరీతి నిన్ను పెండ్లాడె యెడయెక వున్నవాడు
వీరిడితనకులేల వెలయవే మరిగి


anniTA jANaDu (Raagam: ) (Taalam: )

anniTA jANaDu alamElumaMgapati
panni nIku mEluvADai paragivunnADu

paTTinadE paMtamA patitODa nIkippuDu
yiTTe ninnu vEDukOgA niyyakOrAdA
voTTi yappaTinuMDi nIvoDi vaTTukonnavADu
gaTTuvAya tanamEla karagavE manasu

chalamulE sAdiMturA sAresArenAtanitO
balimi biluvagAnu palukarAdA
kalapukOlu sEsuka kAgiliMchukunnavADu
puluchudanamulEla penagavE ratini

chEri iTTe biguturA SrIvEMkaTESwarunitO
mEratO ninnElagAnu mechchagarAdA
yIrIti ninnu peMDlADe yeDayeka vunnavADu
vIriDitanakulEla velayavE marigi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |