అన్నిజాతులు దానెయైవున్నది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిజాతులు దానెయైవున్నది (రాగం: ) (తాళం : )

అన్నిజాతులు దానెయైవున్నది
కన్నుల కలికి మాయగరచెనోయనగ ||

కన్నె శంకిణిజాతిగాబోలు వీపునను
సన్నపుమదనాంకములు జడిగొన్నవి
వన్నెలుగ వలరాజు వలపు తలకెక్కించ
పన్నినటువంటి సోపానములో యనగా ||

తెఅవ దలపోయ చిత్తిణిజాతి గాబోలు
నెఋలు విచ్చుచు వీధి నిలుచున్నది
నెఅతనము మరుడు తనునిండనేసిన యంప
గరులిన్ని యనుచు రెక్కలు వెట్టుగతిని ||


కాంత హస్తిణిజాతి గాబోలు కరమూలము
లంతకంతకు నలుపులై యున్నవి
పమ్తంపు మరుడు తన భండార మిండ్లకును
దొంతిగా నిదిన కస్తూరి ముద్రలనగా ||

ఘనత పద్మిణిజాతి గాబోలు నీ లలన
తనువెల్ల పద్మ గంధంబైనది
మినుకుగా మరుడు తామెర లమ్ములనె మేను
కనలించి వడి బువ్వగట్టెనో యనగా ||

ఇదియు జగదేక మొహిణి దానె కాబోలు
కదలు కనుగవకెంపు గతిగున్నది
చెదరి చెలికనుగొనల జిందెనోయనగా ||


annijAtulu dAneyaivunnadi (Raagam: ) (Taalam: )

annijAtulu dAneyaivunnadi
kannula kaliki mAyagarachenOyanaga ||

kanne SaMkiNijAtigAbOlu vIpunanu
sannapumadanAMkamulu jaDigonnavi
vanneluga valarAju valapu talakekkiMcha
panninaTuvaMTi sOpAnamulO yanagA ||

teRava dalapOya chittiNijAti gAbOlu
neRulu vichchuchu vIdhi niluchunnadi
neRatanamu maruDu tanuniMDanEsina yaMpa
garulinni yanuchu rekkalu veTTugatini ||


kAMta hastiNijAti gAbOlu karamUlamu
laMtakaMtaku nalupulai yunnavi
pamtaMpu maruDu tana bhaMDAra miMDlakunu
doMtigA nidina kastUri mudralanagA ||

ghanata padmiNijAti gAbOlu nI lalana
tanuvella padma gaMdhaMbainadi
minukugA maruDu tAmera lammulane mEnu
kanaliMchi vaDi buvvagaTTenO yanagA ||

idiyu jagadEka mohiNi dAne kAbOlu
kadalu kanugavakeMpu gatigunnadi
chedari chelikanugonala jiMdenOyanagA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |