అనుచు లోకములెల్ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనుచు లోకములెల్ల (రాగం: ) (తాళం : )

అనుచు లోకములెల్ల నదె జయవెట్టేరు
నినుఁ గొల్చితిఁ గావవే నీరజాక్షుఁడా // పల్లవి //

అదివో కోనేటిలోన నదివో సర్వతీర్థములు
అదివో పైఁడిమేడలహరినగరు
పొదలి పరుషలెల్లా పొదిగి సేవించేరు
యిదివో వరము లిచ్చె నిందిరానాథుఁడు // అను //

అదివో వేదఘోషము అదివో సురలమూఁక
అదివో విశ్వరూపము అద్భుతమందె
గుదిగొనెఁ బుణ్యములు కోట్లసంఖ్యలు చేరె
యిదివో దయదలఁచె నీశ్వరేశ్వరుఁడు // అను //

అదివో శ్రీవేంకటేశుఁ డక్కున నలమేల్‍మంగ
అదివో నిత్య శూరులు ఆళువారలు
నిదులశేషాచలము నిక్కి పైఁ బొడచూపె
యిదివో కొలువున్నాఁడు హృదయాంతరాత్ముఁడు // అను //


anuchu lOkamulella (Raagam: ) (Taalam: )

anuchu lOkamulella nade jayaveTTEru
ninu golchiti gAvavE nIrajAkShuDA // pallavi //

adivO kOnETilOna nadivO sarvatIrthAmulu
adivO paiDimEDalaharinagaru
podili paruShalellA podigi sEviMchEru
yidivO varamu lichche niMdirAnAthuDu // anu //

adivO vEdaghOShamu adivO suralamUka
adivO viSvarUpamu adbhutamaMde
gudigone buNyamulu kOTlasaMkhyalu chEre
yidivO dayadalache nISvarESvaruDu // anu //

adivO SrIvEMkaTESu Dakkuna nalamElmaMga
adivO nitya SUrulu ALuvAralu
nidulaSEShAchalamu nikki pai boDachUpe
yidivO koluvunnADu hRudayAMtarAtmuDu // anu //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |