అనుచు మునులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనుచు మునులు (రాగం: ) (తాళం : )

అనుచు మునులు ఋషు లంతనింత నాడఁగాను
వినియు విననియట్టె వీడె యాడీఁగాని // పల్లవి //

ముకుందుఁ డితఁడు మురహరుఁ డితఁడు
అకటా నందునికొడుకాయఁగాని
శకుంతగమనుఁ డితఁడు సర్వేశుఁ డితఁడు
వెకలి రేపల్లెవీధి విహరించీఁగాని // అను //

వేదమూరితి ఇతఁడు విష్ణుదేవుఁ డితఁడు
కాదనలేక పసులఁ గాచీఁగాని
ఆదిమూల మితఁడు యమరవంద్యుఁ డితఁడు
గాదిలిచేఁతల రోలఁ గట్టువడెఁగాని // అను //

పరమాత్ముఁ డితఁడే బాలుఁడై వున్నాఁడుగాని
హరి యీతఁడే వెన్నముచ్చాయఁగాని
పరగ శ్రీవేంకటాద్రిపతియును నీతఁడె
తిరమై గొల్లెతలచేఁ దిట్టువడీఁగాని // అను //


anuchu munulu (Raagam: ) (Taalam: )

anuchu munulu RuShu laMtaniMta nADagAnu
viniyu vinaniyaTTe vIDe yADIgAni // pallavi //

mukuMdu DitaDu muraharu DitaDu
akaTA naMdunikoDukAyagAni
SakuMtagamanu DitaDu sarvESu DitaDu
vekali rEpallevIdhi vihariMchIgAni // anu //

vEdamUriti itaDu viShNudEvu DitaDu
kAdanalEka pasula gAchIgAni
AdimUla mitaDu yamaravaMdyu DitaDu
gAdilichEtala rOla gaTTuvaDegAni // anu //

pamAtmu DitaDE bAluDai vunnADugAni
hari yItaDE vennamuchchAyagAni
paraga SrIvEMkaTAdripatiyunu nItade
tiramai golletalachE diTTuvaDIgAni // anu //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |