అనుచు నిద్దరునాడే రమడవలెనే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనుచు నిద్దరునాడే (రాగమ్: రామక్రియ) (తాలమ్: )

అనుచు నిద్దరునాడే రమడవలెనే
మొనసి యివెల్లా జూచి మ్రొక్కిరి బ్రహ్మాదులు // పల్లవి //

రాముడ పండ్లు నాకు రండు వెట్టరా
యేమిరా యిట్లానె నాకు యిత్తువా నీవు
ప్రేమపుతమ్ముడగాన పిన్ననే నీకు
యీమాట మఱవకు యిందరా కృష్ణుడా // అనుచు //

యెక్కిన పుట్టిపై నన్ను నెక్కించరా వోరి
వుక్కున బడేవు రాకు వద్దురా నీవు
పక్కున మొక్కేరా నీపయిడికాళ్ళకు వోరి
అక్కతో జెప్పేగాని అందుకొనే రారా // అనుచు //

యెవ్వరు వొడవో సరి నిటు నిలుతమురా వోరి
నివ్వటిల్ల నీ వింత నిక్కవొద్దురా
రవ్వల శ్రీవేంకటాద్రిరాయడనేరా, అయితే
యివ్వల నీకంటే బెద్ద యిది నీ వెఱగవా // అనుచు //


Anuchu niddarunaade (Raagam: Raamakriya) (Taalam: )

Anuchu niddarunaade ramadavalene
Monasi yivellaa joochi mrokkiri brahmaadulu

Raamuda pamdlu naaku ramdu vettaraa
Yemiraa yitlaane naaku yittuvaa neevu
Premaputammudagaana pinnane neeku
Yeemaata maravaku yimdaraa krshnudaa

Yekkina puttipai nannu nekkimcharaa vori
Vukkuna badevu raaku vadduraa neevu
Pakkuna mokkeraa neepayidikaallaku vori
Akkato jeppegaani amdukone raaraa

Yevvaru vodavo sari nitu nilutamuraa vori
Nivvatilla nee vimta nikkavodduraa
Ravvala sreevenkataadriraayadaneraa, ayite
Yivvala neekamte bedda yidi nee veragavaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |