అనుచు దేవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనుచు దేవ (రాగం: ) (తాళం : )

అనుచు దేవ గంధర్వాదులు పలికేరు
కనక కశిపు నీవు ఖండించేవేళను

నరసింహా నరసింహా ననుగావు ననుగావు
హరి హరి నాకు నాకు నభయమీవే
కరిరక్ష కరిరక్ష గతమైరి దనుజులు
సురనాథ సురనాథ చూడు మమ్ము కృపను

దేవదేవ వాసుదేవ దిక్కు నీవే మాకు మాకు
శ్రీవక్ష శ్రీవక్ష సేవకులము
భూవనిత నాథ నాథ పొడమె నీప్రతాపము
పావన పావన మమ్ము పాలించవే

జయ జయ గోవింద శరణుచొచ్చేము నీకు
భయహర భయహర పాపమడగె
దయతో శ్రీవేంకటేశ తగిలి కాచితి మమ్ము
దయజూడు దయజూడు దాసులము నేము


anuchu dEva (Raagam: ) (Taalam: )

anuchu dEva gaMdharvAdulu palikEru
kanaka kaSipu nIvu khaMDiMchEvELanu

narasiMhA narasiMhA nanugAvu nanugAvu
hari hari nAku nAku nabhayamIvE
kariraksha kariraksha gatamairi danujulu
suranAtha suranAtha chUDu mammu kRpanu

dEvadEva vAsudEva dikku nIvE mAku mAku
SrIvaksha SrIvaksha sEvakulamu
bhUvanita nAtha nAtha poDame nIpratApamu
pAvana pAvana mammu pAliMchavE

jaya jaya gOviMda SaraNuchochchEmu nIku
bhayahara bhayahara pApamaDage
dayatO SrIvEMkaTESa tagili kAchiti mammu
dayajUDu dayajUDu dAsulamu nEmu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=అనుచు_దేవ&oldid=20306" నుండి వెలికితీశారు