అని రావణుతల లట్టలు బొందించి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అని రావణుతల (రాగమ్: సాళంగనాట) (తాలమ్: )

అని రావణుతల లట్టలు బొందించి
చెనకి భూతములు చెప్పె బుద్ది // పల్లవి //

కట్టిరి జలనిధి కపిసేన లవిగో
చుట్టు లంక కంచుల విడిసె
కొట్టిరి దానవకోట్లతల లదే
కట్టిడిరావణ గతియో నీకు // అని రావణుతల //

యెక్కిరి కోటలు యిందరు నొకపరి
చిక్కిరి కలిగినచెరయెల్ల
పక్కన సీతకు బరిణామమాయ
నిక్కము రావణ నీకో బ్రదుకు // అని రావణుతల //

పరగ విభీషణు బట్టము గట్టెను
తొరలి లంకకును తొలుదొలుతే
గరిమెల శ్రీవేంకటగిరి రాముడు
మెరసెను రావణ మేలాయ బనులు // అని రావణుతల //


Ani raavanutala (Raagam:Saalanganaata ) (Taalam: )

Ani raavanutala lattalu bondinchi
Chenaki bhootamulu cheppe buddi

Kattiri jalanidhi kapisena lavigo
Chuttu lanka kanchula vidise
Kottiri daanavakotlatala lade
Kattidiraavana gatiyo neeku

Yekkiri kotalu yindaru nokapari
Chikkiri kaliginacherayella
Pakkana seetaku barinaamamaaya
Nikkamu raavana neeko braduku

Paraga vibheeshanu battamu gattenu
Torali lankakunu toludolute
Garimela sreevenkatagiri raamudu
Merasenu raavana melaaya banulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |