అని యానతిచ్చెఁ గృష్ణుఁ డర్జునునితో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అని యానతిచ్చెఁ గృష్ణుఁ డర్జునునితో (రాగం: ) (తాళం : )

అని యానతిచ్చెఁ గృష్ణుఁ డర్జునునితో
విని యాతని భజించు వివేకమా // పల్లవి //

భూమిలోను చొచ్చి సర్వభూతప్రాణులనెల్ల
దీమసాన మోచేటిదేవుఁడ నేను
కామించి సస్యములు గలిగించి చంద్రుఁడనై
తేమల బండించేటిదేవుఁడ నేను // అని //

దీపనాగ్నినై జీవదేహములయన్నములు
తీపుల నరగించేటిదేవుఁడ నేను
యేపున నిందరిలోనిహృదయములోన నుందు
దీపింతుఁ దలఁపుమరపై దేవుఁడ నేను // అని //

వేదములన్నిటిచేతా వేదాంతవేత్తలచే
ఆది నే నెరఁగఁదగినయాదేవుఁడను
శ్రీదేవితోఁ గూడి శ్రీవేంకటాద్రిమీఁద
పాదైనదేవుడఁను భావించ నేను // అని //


ani yAnatichche gRushNu DarjununitO (Raagam: ) (Taalam: )

ani yAnatichche gRushNu DarjununitO
vini yAtani bhajiMchu vivEkamA // pallavi //

bhUmilOnu chochchi sarvabhUtaprANulanella
dImasAna mOchETidEvuDa nEnu
kAmiMchi sasyamulu galigiMchi chaMdruDanai
tEmala baMDiMchETidEvuDa nEnu // ani //

dIpanAgninai jIvadEhamulayannamulu
tIpula naragiMchETidEvuDa nEnu
yEpuna niMdarilOnihRudayamulOna nuMdu
dIpiMtu dalapumarapai dEvuDa nEnu // ani //

vEdamulanniTichEtA vEdAMtavEttalachE
Adi nE neragadaginayAdEvuDanu
SrIdEvitO gUDi SrIvEMkaTAdrimIda
pAdainadEvuDanu bhAviMcha nEnu // ani //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |