అనాది జగములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనాది జగములు (రాగం: ) (తాళం : )

అనాది జగములు అనాది దేవుడు
వినోదములు గని విసుకదు మాయ

పుట్టేటి జీవులు పోయిన జీవులు
(పు)వొట్టిన జీవులు ఉన్నారు
చుట్టేరు దినములు సూర్యచంద్రాదులు
తెట్టా( దెరువుననె తేగడు కాలము

కలడు బ్రహ్మయును కలరింద్రాదులు
కలవనేకములు కార్యములు
ఫలభోగంబులు పైపైనున్నవి
కలియు( గర్మము (గడవగ లేదూ

శ్రీవేంకటేశుడు చిత్తములో వేడె
భావము లోపల భక్తి యిదే
భావించి బ్రతుకుట ప్రపన్నులు వీరిదె
యేవల జూచిన యిహమే పరము


anAdi jagamulu (Raagam: ) (Taalam: )

anAdi jagamulu anAdi dEvuDu
vinOdamulu gani visukadu mAya

puTTETi jIvulu pOyina jIvulu
(pu)voTTina jIvulu unnAru
chuTTEru dinamulu sUryachaMdrAdulu
teTTA( deruvunane tEgaDu kAlamu

kalaDu brahmayunu kalariMdrAdulu
kalavanEkamulu kAryamulu
phalabhOgaMbulu paipainunnavi
kaliyu( garmamu (gaDavaga lEdU

SrIvEMkaTESuDu chittamulO vEDe
bhAvamu lOpala bhakti yidE
bhAviMchi bratukuTa prapannulu vIride
yEvala jUchina yihamE paramu


బయటి లింకులు[మార్చు]

[Anaadhi-Jagamulu]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |