అనరాదు వినరాదు ఆతని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అనరాదు వినరాదు (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అనరాదు వినరాదు ఆతని మాయలు నేడు
దినదిన క్రొత్తలాయ ద్రిష్టమిదే మాకు // పల్లవి //

ఆడెడి బాలుల హరి అంగలి చూపుమని
తోడనే వాండ్ల నోర దుమ్ములు చల్లి
యీడమాతో చెప్పగాను యిందరము గూడిపోయి
చూడపోతే పంచదారై చోద్యమాయనమ్మా // అనరాదు //

తీట తీగెలు సొమ్మంటూ దేహము నిండ గట్టె
తీటకుగాక బాలులు తెగి వాపోగా
పాటించి యీసుద్దివిని పారితెంచి చూచితేను
కోటికోటి సొమ్ములాయ కొత్తలోయమ్మా // అనరాదు //

కాకి జున్ను జున్నులంటా గంపెడేసి తినిపించి
వాకొలిపి బాలులెల్ల వాపోగా
ఆకడ శ్రీవేంకటేశుడా బాలుల కంటి నీరు
జోకగ ముత్యాలుసేసె జూడగానే నేము // అనరాదు //


anarAdu vinarAdu (Raagam: ) (Taalam: )

anarAdu vinarAdu Atani mAyalu nEDu
dinadina krottalAya driShTamidE mAku

ADeDi bAlula hari aMgali cUpumani
tODanE vAMDla nOra dummulu calli
yIDamAtO ceppagAnu yiMdaramu gUDipOyi
cUDapOtE paMcadArai cOdyamAyanammA

tITa tIgelu sommaMTU dEhamu niMDa gaTTe
tITakugAka bAlulu tegi vApOgA
pATiMci yIsuddivini pAriteMci cUcitEnu
kOTikOTi sommulAya kottalOyammA

kAki junnu junnulaMTA gaMpeDEsi tinipiMci
vAkolipi bAlulella vApOgA
AkaDa SrIvEMkaTESuDA bAlula kaMTi nIru
jOkaga mutyAlusEse jUDagAnE nEmu


బయటి లింకులు[మార్చు]

ANARAADU-VINA-RAADU

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |