అదె శ్రీవేంకటపతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదె శ్రీవేంకటపతి (రాగం: ) (తాళం : )

అదె శ్రీవేంకటపతి అలమేలుమంగయును
కదిసి యున్నారు తమకమున పెండ్లికిని

బాసికములు కట్టరో పైపై దంపతులకు
శేసపాలందియ్యరో చేతులకును
సూసకాల పేరంటాండ్లు సోబనాలు పాడరో
మోసపోక యిట్టే ముహూర్తమడుగరో

గక్కునను మంగలాష్టకములు చదువురో
తక్కట జేగట (జేగంట?) వేసి తప్పకుండాను
నిక్కినిక్కి చూచేరదె నెరి(దెర తీయరో
వొక్కటైరి కొంగుముళ్ళు వొనరగ వేయరో

కంకణ దారములను కట్టరో యిద్దరికిని
సుంకుల పెండ్లిపీట కూర్చుండబెట్టరో
లంకె శ్రీవేంకటేశు నలమేల్ మంగను దీవించి
అంకెల పానుపుమీద అమరించరో


ade SrIvEMkaTapati (Raagam: ) (Taalam: )

ade SrIvEMkaTapati alamElumaMgayunu
kadisi yunnAru tamakamuna peMDlikini

bAsikamulu kaTTarO paipai daMpatulaku
SEsapAlaMdiyyarO chEtulakunu
sUsakAla pEraMTAMDlu sObanAlu pADarO
mOsapOka yiTTE muhUrtamaDugarO

gakkunanu maMgalAShTakamulu chaduvurO
takkaTa jEgaTa (jEgaMTa?) vEsi tappakuMDAnu
nikkinikki chUchErade neri(dera tIyarO
vokkaTairi koMgumuLLu vonaraga vEyarO

kaMkaNa dAramulanu kaTTarO yiddarikini
suMkula peMDlipITa kUrchuMDabeTTarO
laMke SrIvEMkaTESu nalamEl maMganu dIviMchi
aMkela pAnupumIda amariMcharO


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |