అదె శిరశ్చక్రములేనట్టిదేవర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదె శిరశ్చక్రములేనట్టిదేవర (రాగం: బృందావని) (తాళం: ఆది)(స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

అదె శిరశ్చక్రములేనట్టిదేవర లేదు
యిదె హరిముద్రాంకిత మిందే తెలియరో // పల్లవి //

"అనాయుధాసో అసురా అదేవా" యని
వినోదముగ ఋగ్వేదముదెలిపెడి
సనాతనము విష్ణుచక్రధారునకును
అనాది ప్రమాణమందే తెలియరో // అదె శిరశ్చక్రములేనట్టిదేవర //

"యచ్చ యింద్రే" యని "యచ్చ సూర్యే" యని
అచ్చుగ తుదకెక్క నదె పొగడీ శ్రుతి
ముచ్చట గోవిందుని ముద్రధారణకు
అచ్చమయిన ప్రమాణమందే తెలియరో // అదె శిరశ్చక్రములేనట్టిదేవర //

మును "నేమినా తప్త ముద్రాం ధారయే" త్తని
వెనువేంకటశ్రుతి యదె వెల్లవిరిసేసీని
మొనసి శ్రీవేంకటేశు ముద్రధారణకు
అనువుగ బ్రమాణమందే తెలియరో // అదె శిరశ్చక్రములేనట్టిదేవర //


ade SiraScakramulEnaTTidEvara (Raagam: ) (Taalam: )

ade SiraScakramulEnaTTidEvara lEdu
yide harimudrAMkita miMdE teliyarO

"anAyudhAsO asurA adEvA" yani
vinOdamuga RugvEdamudelipeDi
sanAtanamu viShNucakradhArunakunu
anAdi pramANamaMdE teliyarO

 "yacca yiMdrE" yani "yacca sUryE" yani
accuga tudakekka nade pogaDI Sruti
muccaTa gOviMduni mudradhAraNaku
accamayina pramANamaMdE teliyarO

munu "nEminA tapta mudrAM dhArayE" ttani
venuvEMkaTaSruti yade vellavirisEsIni
monasi SrIvEMkaTESu mudradhAraNaku
anuvuga bramANamaMdE teliyarO

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |