అదివో నిత్యసూరులు అచ్యుత నీదాసులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదివో నిత్యసూరులు (రాగమ్: వరాళి ) (తాలమ్: )

అదివో నిత్యసూరులు అచ్యుత నీదాసులు
యెదురులేనివారు యేకాంగవీరులు ॥పల్లవి॥

రచ్చల సంసారమనేరణరంగములోన
తచ్చి కామక్రోధాలతలలు గొట్టి
అచ్చపుతిరుమంత్రపుటారువుబొబ్బలతోడ
యిచ్చలనే తిరిగేరు యేకాంగ వీరులు ॥అది॥

మొరసి పుట్టుగులనేముచ్చు బౌజుల కురికి
తెరలి నడుములకు దెగవేసి
పొరి గర్మము బొడిచి పోటుగంటుల దూరి
యెరగొని తిరిగేరు యేకాంగవీరులు ॥అది॥

వొడ్డినదేహములనేవూళ్ళలోపల చొచ్చి
చెడ్డయహంకారమును చెఱలు పట్టి
అడ్డమై శ్రీవేంకటేశు నుండనుండి లోకులనే
యెడ్డల జూచి నవ్వేరు యేకాంగవీరులు ॥అది॥


Adivo nityasoorulu (Raagam: varaali) (Taalam: )

Adivo nityasoorulu achyuta needaasulu
Yedurulenivaaru yekaangaveerulu |pallavi|

Rachchala samsaaramaneranarangamulona
Tachchi kaamakrodhaalatalalu gotti
Achchaputirumantraputaaruvubobbalatoda
Yichchalane tirigeru yekaanga veerulu |adi|

Morasi puttugulanemuchchu baujula kuriki
Terali nadumulaku degavesi
Pori garmamu bodichi potugamtula doori
Yeragoni tirigeru yekaangaveerulu |adi|

Voddinadehamulanevoollalopala chochchi
Cheddayahankaaramunu cheralu patti
Addamai sreevenkatesu nundanundi lokulane
Yeddala joochi navveru yekaangaveerulu |adi|


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |