అదివో కనుగొను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదివో కనుగొను (రాగం: ) (తాళం : )

అదివో కనుగొను మది యొకతె
యెదుటనె నెలకొనె నిది యొకతె

తేటల మాటల తెరలదె కట్టీ
గాటుకకన్నుల కలికొకతె
జూటరిచూపులఁ జొక్కులు చల్లీ
నీటుగర్వముల నెలతొకతె

ముసిముసినవ్వుల మోపులుగట్టీ
రసికుడ నీపై రమణొకతె
కొసరుల కుచములఁ గోటలు వెట్టీ
మిసమిస మెఱుగుల మెలుతొకతె

కాయజకేలికి కందువ చెప్పీ
చాయలసన్నల సతి యొకతె
యీయెడ శ్రీవేంకటేశ కూడి నిను
వోయని మెచ్చీ నొకతొకతె


adivO kanugonu (Raagam: ) (Taalam: )

adivO kanugonu madi yokate
yeduTane nelakone nidi yokate

tETala mATala teralade kaTTI
gATukakannula kalikokate
jUTarichUpula@M jokkulu challI
nITugarvamula nelatokate

musimusinavvula mOpulugaTTI
rasikuDa nIpai ramaNokate
kosarula kuchamula@M gOTalu veTTI
misamisa me~rugula melutokate

kAyajakEliki kaMduva cheppI
chAyalasannala sati yokate
yIyeDa SrIvEMkaTESa kUDi ninu
vOyani mechchI nokatokate


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |