అదివో అల్లదివో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Srivaaritemple1.jpg
అదివో అల్లదివో (రాగం: మధ్యమావతి ) (తాళం : ఆది)

అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము
పదివేల శేషుల పడగలమయము॥

అదె వేంకటాచల మఖిలోన్నతము
అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము
అదివో నిత్యనివాస మఖిలమునులకు
అదె చూడుడదె మ్రొక్కుడానందమయము॥

చెంగట నల్లదివో శేషాచలము
నింగి నున్నదేవతల నిజవాసము
ముంగిట నల్లదివో మూలనున్నధనము
బంగారు శిఖరాల బహు బ్రహ్మమయము॥

కైవల్యపదము వేంకటనగమదివో
శ్రీ వేంకటపతికి సిరులైనవి
భావింప సకలసంపదరూపమదివో
పావనములకెల్ల పావనమయము॥


Adivo alladivo (Raagam:madhyamAvati ) (Taalam: Adi)

Adivo alladivo Sreeharivaasamu
Padivela Seshula padagalamayamu

Ade venkataachala makhilonnatamu
Adivo brahmaadula kapuroopamu
Adivo nityanivaasa makhilamunulaku
Ade choodudade mrokkudaanamdamayamu

Chengata nalladivo Seshaachalamu
Ningi nunnadevatala nijavaasamu
Mungita nalladivo moolanunnadhanamu
Bangaaru Sikharaala bahu brahmamayamu

Kaivalyapadamu venkatanagamadivo
Sree venkatapatiki sirulainavi
Bhaavimpa sakalasampadaroopamadivo
Paavanamulakella paavanamayamu

Meaning:[మార్చు]Pallavi: "Behold the holy adobe of Sreehari (another name of Vishnu). It is ornamented with ten thousand hoods of Adisesha.

Charanam I :"That is" "Venkatachalam"!. It is the highest of all. It is most precious to "Brahma" (The form of God, who is in charge for creation) and others. That is the permanent abode to all the "Munis". Behold! Salute the blissful!

Charanam II : Behold "Seshachalam!" (One of the seven hills of Tirumala on which Lord Venkateshwara resides.) The true abode of angels that are said to dwell in the sky. Here, it is! Right before you - the hidden treasure! It is the form of absolute spirit that is shining with golden peaks.

Charanam III : Behold! The Supreme Spiritual status, "Venkatanagam" (The name of the main hill among the seven hills). It is the treasure of Lord Venkateshwara (The presiding Deity of Tirumala). If rightly perceived, it's the form of all the treasures. It is the holiest of holy things. The entire description of the seven hills is identified with "Kundalini Yoga" the hidden yogic power of the human being. According to Yogasastra, every seeker ultimately experiences the true form of God in the region of his head called 'Sahasraram'.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |