అదినీకు దారుకాణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదినీకు దారుకాణము (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అదినీకు దారుకాణము అవునో కాదోకాని
కదిసి చెప్పగబోతే కతలయ్యీగాని // పల్లవి //

కలలోన నీరూపు కన్నుల గన్నట్లయ్యీ
చెలగి ఆసుద్ది చెప్ప జింతయ్యీగాని
వెలయ నీపలుకులు వీనుల విన్నట్లయ్యీ
సెలవి గమ్మర జెప్ప సిగ్గయ్యీగాని // అదినీకు దారుకాణము //

మంతనాన నీతో మాటలాడి నట్లయ్యా
అంతట జూచితే వెరగయ్యీగాని
కంతు సమరతి నిన్ను గాగలించినట్లయ్యీ
పంతాన నేమనినాను పచ్చిదేరీగాని // అదినీకు దారుకాణము //

వరుస నీమోవితేనె చవిగొన్న అట్లనయీ
వొరసి చూపబోతే గోరొత్తీగాని
ఇరవయిన శ్రీ వేంకటేశ నీవు ద్రిష్టముగా
సరుగ గూడిన నదె చాలాయగాని // అదినీకు దారుకాణము //


adinIku dArukANamu (Raagam: ) (Taalam: )

adinIku dArukANamu avunO kAdOkAni
kadisi ceppagabOtE katalayyIgAni

kalalOna nIrUpu kannula gannaTlayyI
celagi Asuddi ceppa jiMtayyIgAni
velaya nIpalukulu vInula vinnaTlayyI
selavi gammara jeppa siggayyIgAni

maMtanAna nItO mATalADi naTlayyA
aMtaTa jUcitE veragayyIgAni
kaMtu samarati ninnu gAgaliMcinaTlayyI
paMtAna nEmaninAnu paccidErIgAni

varusa nImOvitEne cavigonna aTlanayI
vorasi cUpabOtE gOrottIgAni
iravayina SrI vEMkaTESa nIvu driShTamugA
saruga gUDina nade cAlAyagAni


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |