అదిగాక సౌభాగ్యమదిగాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అదిగాక సౌభాగ్యమదిగాక (రాగం: ) (తాళం : )

అదిగాక సౌభాగ్యమదిగాక వలపు
అదిగాక సుఖ్హమింక నందరికి గలదా ||

ప్రాణవల్లభుని బెడబాసి మరుబాణముల
ప్రాణబాధల నెగులుపడుటేటి వలపే
ప్రాణేశ్వరుదు దన్ను బాయజూచిన యపుడు
ప్రాణంబు మేనిలో బాయంగవలదా ||

ఒద్దికై ప్రియునితో నొడగూడి యుండినపు
డిద్దరై విహరించు టిదియేటి వలపే
పొద్దుపోకలకు దమ పొలయలుకకూటముల
బుద్దిలో బరవశము పొందంగ వలదా ||

చిత్తంబులోపలను శ్రీ వేంకటేశ్వరుని
హత్తించి నాడుదాన ఈ యుండవలదా
కొత్తైన ఈటువంటి కొదలేని సంగతుల
తత్తరము మున్నడి తగులంగవలదా ||


adigAka soubhAgyamadigAka (Raagam: ) (Taalam: )

adigAka soubhAgyamadigAka valapu
adigAka suKhamiMka naMdariki galadA ||

prANavallabhuni beDabAsi marubANamula
prANabAdhala negulupaDuTETi valapE
prANESvarudu dannu bAyajUchina yapuDu
prANaMbu mEnilO bAyaMgavaladA ||

oddikai priyunitO noDagUDi yuMDinapu
Diddarai vihariMchu TidiyETi valapE
poddupOkalaku dama polayalukakUTamula
buddilO baravaSamu poMdaMga valadA ||

chittaMbulOpalanu SrI vEMkaTESvaruni
hattiMchi nADudAna I yuMDavaladA
kottaina ITuvaMTi kodalEni saMgatula
tattaramu munnaDi tagulaMgavaladA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |