అతి సులభం బిదె శ్రీపతి శరణము అందుకు నారదాదులు సాక్షి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతి సులభం బిదె (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అతి సులభం బిదె శ్రీపతి శరణము అందుకు నారదాదులు సాక్షి
ప్రతిలే దిదియే నిత్యానందము బహువేదంబులె యివే సాక్షి

వేసరకుమీ జీవుడా వెదకివెదకి దైవమును
ఆసపాటుగా హరి యున్నా డిదె అందుకు ప్రహ్లాదుడు సాక్షి
మోసపోకుమీ జన్మమా ముమ్చినయనుమానములను
సేసినభక్తికి జేటు లేదు యీనేత కెల్ల ధ్రువుడే సాక్షి // అతి సులభం బిదె //

తమకించకుమీ దేహమా తగుసుఖదు:ఖంబుల నలసి
అమితము నరహరికరుణ నమ్మితే నందుకు నర్జునుడే సాక్షి
భ్రమయకుమీ వివేకమా బహుకాలంబులు యీదీది
తమితో దాస్యము తను రక్షించును దానికి బలీంద్రుడే సాక్షి // అతి సులభం బిదె //

మరిగివుండుమీ వోజిహ్వా మరి శ్రీవేంకటపతిసుతులు
అరయగ నిదియే యీడేరించును అందుకు వ్యాసాదులె సాక్షి
తిరుగకుమీ విజ్ఞానమా ద్రిష్టపుమాయలకును లోగి
సరిలే దితనిపాదసేవకును సనకాదులబ్రదుకే సాక్షి // అతి సులభం బిదె //


Ati sulabham bide (Raagam: ) (Taalam: )

Ati sulabham bide Sreepati saranamu anduku naaradaadulu saakshi
Pratile didiye nityaanandamu bahuvedambule yive saakshi

Vesarakumee jeevudaa vedakivedaki daivamunu
Aasapaatugaa hari yunnaa Dide anduku prahlaadudu saakshi
Mosapokumee janmamaa munchinayanumaanamulanu
Sesinabhaktiki jetu ledu yeeneta kella dhruvude saakshi

Tamakinchakumee dehamaa tagusukhadu:khambula nalasi
Amitamu naraharikaruna nammite nanduku narjunude saakshi
Bhramayakumee vivekamaa bahukaalambulu yeedeedi
Tamito daasyamu tanu rakshinchunu daaniki baleendrude saakshi

Marigivundumee vojihvaa mari sreevenkatapatisutulu
Arayaga nidiye yeederinchunu anduku vyaasaadule saakshi
Tirugakumee vijnaanamaa drishtapumaayalakunu logi
Sarile ditanipaadasevakunu sanakaadulabraduke saakshi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |