అతివ జవ్వనము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతివ జవ్వనము (రాగం: ) (తాళం : )

అతివ జవ్వనము రాయలకు బెట్టిన కోట
పతిమదన సుఖ్హరాజ్య భారంబు నిలువ ||

కంతకనుచూపు మేఘ్హంబులోపలి మెఋగు
కాంతుని మనంబు చీకటి వాపను
ఇంతిచక్కని వదన మిందుబింబము విభుని
వంత కనుదోయి కలువల జొక్కజేయు ||

అలివేణి ధమ్మిల్ల మంధకారపు భూమి
కలికి రమణునకు నేకతమొసగును
పొలతికి బాహువులు పూవు దీగల కొనలు
పొలసి ప్రాణేశు వలపుల లతల బెనచ ||

పంకజానన రూపు బంగారులో నిగ్గు
వేంకటేశ్వరు సిరులు వెదచల్లగా
చింకచూపుల చెలియచేత మదనునిచేత
యింకా నతనినె మోహించజేయగను ||


ativa javvanamu (Raagam: ) (Taalam: )

ativa javvanamu rAyalaku beTTina kOTa
patimadana suKharAjya bhAraMbu niluva ||

kaMtakanuchUpu mEGhaMbulOpali meRugu
kAMtuni manaMbu chIkaTi vApanu
iMtichakkani vadana miMdubiMbamu vibhuni
vaMta kanudOyi kaluvala jokkajEyu ||

alivENi dhammilla maMdhakArapu bhUmi
kaliki ramaNunaku nEkatamosagunu
polatiki bAhuvulu pUvu dIgala konalu
polasi prANESu valapula latala benacha ||

paMkajAnana rUpu baMgArulO niggu
vEMkaTESvaru sirulu vedachallagA
chiMkachUpula cheliyachEta madanunichEta
yiMkA natanine mOhiMchajEyaganu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |