అతని పాడెదను అది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతని పాడెదను అది (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అతని పాడెదను అది వ్రతము
చతురుని శేషాచల నివాసుని // పల్లవి //

సనకాదులు ఏ సర్వేశు గొలిచిరి
అనిశము శుకుడెవ్వని దలచె
మును ధ్రువు డేదేవుని సన్నుతించె
ఘన నారదు డేఘనుని పొగడెను // అతని పాడెదను //

ఎలమి విభీషణు డేదేవుని శరణని
తలచె భీష్ముడే దైవమును
బలు ప్రహ్లాదుని ప్రాణేశు డెవ్వడు
ఇలలో వశిష్ఠు డేమూర్తి దెలిసె // అతని పాడెదను //

పురిగొని వ్యాసు డేపురుషుని చెప్పెను
తిరముగ అర్జునుని దిక్కెవ్వడు
మరిగిన అలమేలమంగపతి ఎవ్వడు
గరిమల శ్రీవేంకటేశు డీతడు // అతని పాడెదను //


atani pADedanu adi (Raagam: ) (Taalam: )

atani pADedanu adi vratamu
caturuni SEShAcala nivAsuni

sanakAdulu E sarvESu goliciri
aniSamu SukuDevvani dalace
munu dhruvu DEdEvuni sannutiMce
Gana nAradu DEGanuni pogaDenu

elami viBIShaNu DEdEvuni SaraNani
talace BIShmuDE daivamunu
balu prahlAduni prANESu DevvaDu
ilalO vaSiShThu DEmUrti delise

purigoni vyAsu DEpuruShuni ceppenu
tiramuga arjununi dikkevvaDu
marigina alamElamaMgapati evvaDu
garimala SrIvEMkaTESu DItaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]





అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |