అతని దోడితెచ్చినందాకా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతని దోడితెచ్చినందాకా (రాగం: ) (తాళం : )

అతని దోడితెచ్చినందాకా
హిత బుద్దుల చెలియేమరకు మీ ||

వెలది విరహముల వేసవికాలమిది
యెలమి మోవి చిగురెండనీకు మీ
కలికి నిట్టూర్పుల గాలికాద మదె
తేలివలపుపదని తియ్యనీకుమీ ||

వనిత పెంజెమట వానకాల మదె
మొనపులకననలు ముంచనీకిమీ
మనవుల సిగ్గుల ముంచుగాలమదె
ఘనకుచగిరులను గప్పనీకు మీ ||

వెసగాంత నవ్వు వెన్నెల కాలము
ససి గొప్పు చీకటి జారనీకు మీ
పసగా శ్రీవేంకటపతి విచ్చెసి కూడె
వసంతకాల మిదె వదలనీకు మీ ||


atani dODitechchinaMdAkA (Raagam: ) (Taalam: )

atani dODitechchinaMdAkA
hita buddula cheliyEmaraku mI ||

veladi virahamula vEsavikAlamidi
yelami mOvi chigureMDanIku mI
kaliki niTTUrpula gAlikAda made
tElivalapupadani tiyyanIkumI ||

vanita peMjemaTa vAnakAla made
monapulakananalu muMchanIkimI
manavula siggula muMchugAlamade
ghanakuchagirulanu gappanIku mI ||

vesagAMta navvu vennela kAlamu
sasi goppu chIkaTi jAranIku mI
pasagA SrIvEMkaTapati vichchesi kUDe
vasaMtakAla mide vadalanIku mI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |