అతని కొక్కతెవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతని కొక్కతెవే (రాగం: ) (తాళం : )

అతని కొక్కతెవే వాలు నైతివా
సతులందరును నీసాటివారే కారా ||

గాదె బోసుకొనే వేమే గంపముంచి వలపులు
పోదిసేసి రమణుని పొంతనీవుండి
పాదుసేసి విత్తేవేమే పద నుతోనీసిగ్గులు
అదిగొని చన్నులు పయ్యద గప్పికప్పి ||

నెదజల్లేవేమే వెన్నెలవంటి నవ్వులు
కొదదీర నీతని కొలువునను
తుద బచరించేవేమే తొంగి తొంగినీ చూపులు
చెదరిన నీ కొప్పు చేత దెట్టుకొంటాను ||

వొడిగట్టు కొనేవేమే వుబ్బరి సంతోసాలు
కడగి శ్రీవేంకటేశు కౌగిటగూడి
నడుమ నీవది యేమే నన్ను నీతండిపుడేలె
అడరియలమేల్మంగనౌతనీ వెఅగవానీ ||


atani kokkatevE (Raagam: ) (Taalam: )

atani kokkatevE vAlu naitivA
satulaMdarunu nIsATivArE kArA ||

gAde bOsukonE vEmE gaMpamuMchi valapulu
pOdisEsi ramaNuni poMtanIvuMDi
pAdusEsi vittEvEmE pada nutOnIsiggulu
adigoni channulu payyada gappikappi ||

nedajallEvEmE vennelavaMTi navvulu
kodadIra nItani koluvunanu
tuda bachariMchEvEmE toMgi toMginI chUpulu
chedarina nI koppu chEta deTTukoMTAnu ||

voDigaTTu konEvEmE vubbari saMtOsAlu
kaDagi SrIvEMkaTESu kougiTagUDi
naDuma nIvadi yEmE nannu nItaMDipuDEle
aDariyalamElmaMganoutanI veRagavAnI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |