అతడే సకలము అని భావింపుచు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతడే సకలము (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అతడే సకలము అని భావింపుచు

నీతితో నడవక నిలుకడ యేది.


యెందును జూచిన యీశ్వరుడుండగ

విందుల మనసుకు వెలితేది

సందడించేహరిచైతన్య మిదివో

కందువలిక వెదకగ నేది.


అంతరాత్ముడై హరి పొడచూపగ

పంతపుకర్శపుభయ మేది

సంతత మాతడే స్వతంత్రుడిదివో

కొంత గొంత మరి కోరేది లేదు,


శ్రీ వేంకటపతి జీవుని నేలగ

యీవల సందేహ మిక నేది

భావం బీతడు ప్రపంచ మీతడు

వేవేలుగ మరి వెదకెడిదేది.


Atade sakalamu (Raagam: ) (Taalam: )

Atade sakalamu ani bhaavinpuchu

Neetito nadavaka nilukada yedi.


Yendunu joochina yeesvarudundaga

Vindula manasuku velitedi

Sandadincheharichaitanya midivo

Kanduvalika vedakaga nedi.


Antaraatmudai hari podachoopaga

Pantapukarsapubhaya medi

Santata maatade svatantrudidivo

Konta gonta mari koredi ledu,


Sree venkatapati jeevuni nelaga

Yeevala samdeha mika nedi

Bhaavam beetadu prapancha meetadu

Veveluga mari vedakedidedi.
బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |