అతడెవ్వాడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతడెవ్వాడు చూపరే (రాగం: ) (తాళం : )

అతడెవ్వాడు చూపరే అమ్మలాల
ఏతుల నాడేటి క్రిశ్ణుడీతడే కాడుగదా ||

కందువ దేవకి బిడ్డగనె నట నడురేయి
అందియ్శోదకు గొడుకైనాడుట
నందడించి పూతకిచంటి పాలుదాగెనట
మందల ఆవులగాచి మలసెనట // అతడెవ్వాడు //

మంచిబండి దన్నెనట ముద్దులు విరిచెనట
ఇంచుకంతవేల గొండయెత్తి నాడుట
మంచాలపై గొల్లెతలమానాలు చేకొనెనట
మించుల బిల్ల గోలివట్టి మెరసెనట // అతడెవ్వాడు //

కాళింగుని మెట్టెనట కంసుబొరిగొనెనట
పాలించి సురల జేపట్టెనట
యీలీల వేంకటాద్రి నిరవైనదేవుడట
యేలెనట పదారు వేలింతుల నిందరిని // అతడెవ్వాడు //


ataDevvADu chUparE (Raagam: ) (Taalam: )

ataDevvADu chUparE ammalAla
Etula nADETi krishNuDItaDE kADugadA ||

kaMduva dEvaki biDDagane naTa naDurEyi
aMdiySOdaku goDukainADuTa
naMdaDiMchi pUtakichaMTi pAludAgenaTa
maMdala AvulagAchi malasenaTa ||

maMchibaMDi dannenaTa muddulu virichenaTa
iMchukaMtavEla goMDayetti nADuTa
maMchAlapai golletalamAnAlu chEkonenaTa
miMchula billa gOlivaTTi merasenaTa ||

kALiMguni meTTenaTa kaMsuborigonenaTa
pAliMchi surala jEpaTTenaTa
yIlIla vEMkaTAdri niravainadEvuDaTa
yElenaTa padAru vEliMtula niMdarini ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |