అతడు భక్తసులభు డచ్యుతుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతడు భక్తసులభు (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అతడు భక్తసులభు డచ్యుతుడు
రాతిగుండెవాడు గాడు రంతు మాను డికను

జీవుడా వేసరకు చిత్తమా జడియకు
దైవము గరుణించ దడవుగాదు
తోవచూపె మనకుతొల్లే ఆచార్యుడు
కావలసినట్లయ్యీ గలగకు డికను // అతడు భక్తసులభు //

కాలమా వేగిరించకు కర్మమా నన్ను మీరకు
పాలించ దైవానకు నే భార మికను
ఆలించి తిరుమంత్రమే ఆతని నన్ను గూరిచె
వేలగానిఅందాకా వేసరకు డికను // అతడు భక్తసులభు //

వెరవకు దేహమా వేసరకు ధ్యానమా
యెరిగి శ్రీవేంకటేశు డెడసిపోడు
తరి నిహపరము లితనిదాసు లిచ్చిరి
గురియైతి నిన్నిటికి గొంకకుడీ ఇకను // అతడు భక్తసులభు //


Atadu bhaktasulabhu (Raagam: ) (Taalam: )

Atadu bhaktasulabhu dachyutudu
Raatigundevaadu gaadu rantu maanu dikanu

Jeevudaa vesaraku chittamaa jadiyaku
Daivamu garunincha dadavugaadu
Tovachoope manakutolle aachaaryudu
Kaavalasinatlayyee galagaku dikanu

Kaalamaa vegirinchaku karmamaa nannu meeraku
Paalincha daivaanaku ne bhaara mikanu
Aalinchi tirumantrame aatani nannu gooriche
Velagaaniandaakaa vesaraku dikanu

Veravaku dehamaa vesaraku dhyaanamaa
Yerigi sreevenkatesu dedasipodu
Tari nihaparamu litanidaasu lichchiri
Guriyaiti ninnitiki gonkakudee ikanu
బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |