అతఁడే రక్షకుఁ డందరి కతఁడే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అతఁడే రక్షకుఁ డందరి (రాగం: ) (తాళం : )

అతఁడే రక్షకుఁ డందరి కతఁడే
పతి యుండఁగ భయపడఁ జోటేది // పల్లవి //

అనంతకరము లనంతాయుధము -
లనంతుఁడు ధరించెలరఁగను
కనుఁగొని శరణాగతులకు మనకును
పనివడి యిఁక భయపడఁజోటేది // అతఁడే //

ధరణి నభయహస్తముతో నెప్పుడు
హరి రక్షకుఁడై యలరఁగను
నరహరికరుణే నమ్మినవారికి
పరఁదున నిఁక భయపడఁజోటేది // అతఁడే //

శ్రీ వేంకటమున జీవులఁ గాచుచు
నావల నీవల నలరఁగను
దైవశిఖామణి దాపగు మాకును
భావింపఁగ భయపడఁజోటేది // అతఁడే //


ataDE rakShaku (Raagam: ) (Taalam: )


ataDE rakShaku DaMdari kataDE
pati yuMDaga bhayapaDa jOTEdi // pallavi //

anaMtakaramu lanaMtAyudhamu
lanaMtuDu dhariMchelaraganu
kanugoni SaraNAgatulaku manakunu
panivaDi yika bhayapaDajOTEdi // ataDE //

dharaNi nabhayahastamutO neppuDu
hari rakShakuDai yalaraganu
naraharikaruNE namminavAriki
paraduna nika bhayapaDajOTEdi // ataDE //

SrI vEMkaTamuna jIvula gAchuchu
nAvala nIvala nalaraganu
daivaSikhAmaNi dApagu mAkunu
bhAviMpaga bhayapaDajOTEdi // ataDE //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |