అడుగరే యీమాట అతని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అడుగరే యీమాట అతని (రాగం: ) (తాళం : )

అడుగరే యీమాట అతని మీరందరును
యెడయనిచోటను ఇగిరించుఁ బ్రియము // పల్లవి //

పొరపొచ్చమగుచోట పొసఁగవు మాటలు
గరిమ నొరసితేను కలఁగు మతి
సరవులు లేనిచోట చలము వెగ్గళమవును
నొరసి పెనఁగేచోట నుమ్మగిలు వలపు // అడు //

వొలసీనొల్లనిచోట వొనరవు నగవులు
బలిమి చేసేచోట పంతమురాదు
అలుకచూపేచోట అమరదు వినయము
చలివాసివుండేచోట చండిపడుఁ బనులు // అడు //

ననుపులేనిచోట నమ్మికచాలదు పొందు
అనుమానమైనచోట నంటదు రతి
యెనసినాఁడు వేంకటేశుఁడు నన్నింతలోనె
తనివిలేనిచోట దైవారుఁ గోర్కులు // అడు //
aDugarE yImATa atani (Raagam: ) (Taalam: )

aDugarE yImATa atani mIraMdarunu
yeDayanichOTanu igiriMchu briyamu // pallavi //

porapochchamaguchOTa posagavu mATalu
garima norasitEnu kalagu mati
saravulu lEnichOTa chalamu veggaLamavunu
norasi penagEchOTa nummagilu valapu // aDu //

volasInollanichOTa vonaravu nagavulu
balimi chEsEchOTa paMtamurAdu
alukachUpEchOTa amaradu vinayamu
chalivAsivunDEchOTa chMDipaDu banulu // aDu //

nanupulEchOTa nammikachAladu poMdu
anumAnamainachOTa naMTadu rati
yenasinADu vEMkaTESuDu nanniMtalOne
tanivilEnichOTa daivAru gOrkulu // aDu //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |