అడుగరే యాతనినే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అడుగరే యాతనినే (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అడుగరే యాతనినే అంగనలాలా
గుడిగొని తానే వట్టి గొరబాయగాక

యెదురాడేదాననా యెంతటి పనికినైనా
పదరి తానే మారువలికీ గాక
తుదమీఱేదాననా దూరైయంత దిరిగినా
ముదమునదానే మారుమలసీగాక // అడుగరే //

కక్కసించే దాననా కడలెంత దొక్కినాను
వెక్కసీడై తానై యిటు వెలసీగాక
మొక్కలపుదాననా ముందు వెనకెంచితేను
పక్కనె దానె ముంచి పంతమాడీగాక // అడుగరే //

తడబడేదాననా తనరతి వేళను
బడిబడి దానే చొక్కి భ్రమసీగాక
అడిగేటి దాననా అందరిలో నన్నుగూడి
అడరి శ్రీవేంకటేశు డాదరించీగాక // అడుగరే //


aDugarE yAtaninE (Raagam: ) (Taalam: )

aDugarE yAtaninE aMganalAlA
guDigoni tAnE vaTTi gorabAyagAka

yedurADEdAnanA yeMtaTi panikinainA
padari tAnE mAruvalikI gAka
tudamIrxEdAnanA dUraiyaMta diriginA
mudamunadAnE mArumalasIgAka

kakkasiMcE dAnanA kaDaleMta dokkinAnu
vekkasIDai tAnai yiTu velasIgAka
mokkalapudAnanA muMdu venakeMcitEnu
pakkane dAne muMci paMtamADIgAka

taDabaDEdAnanA tanarati vELanu
baDibaDi dAnE cokki BramasIgAka
aDigETi dAnanA aMdarilO nannugUDi
aDari SrIvEMkaTESu DAdariMcIgAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |