అటుచూడు సతినేర్పు లవుభళేశ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అటుచూడు సతినేర్పు (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అటుచూడు సతినేర్పు లవుభళేశ
అటుమటములు గావు అవుభళేశ // పల్లవి //

యెదురు గొండల మీద నెక్కినట్టి లకిమమ్మ
అదివో నీ తొడ యెక్కినౌభళేశ
వుదుటున నంతలోనే వురముపై నెలకొని
అదిమీ జన్నుల నిన్ను నౌభళేశ // యెదురు గొండల //

ముంగోపముతోడను మొక్కలీడవైన నిన్ను
నంగన గద్దెపై బెట్టె నౌభళేశ
కంగక వేదాద్రి నిన్ను గరుడాద్రికి దీసె
అంగా లంటె నింటిలోన నౌభళేశ // యెదురు గొండల //

చేరి నీవు నవ నారసింహరూపులైతే జెలి
ఆ రీతుల నిన్ను గూడె నౌభళేశ
గారవాన నీవు శ్రీ వేంకటముపై నుండగాను
అరసి రతి మెప్పించె నౌభళేశ // యెదురు గొండల //


aTucUDu satinErpu (Raagam: ) (Taalam: )

aTucUDu satinErpu lavuBaLESa
aTumaTamulu gAvu avuBaLESa

yeduru goMDala mIda nekkinaTTi lakimamma
adivO nI toDa yekkinauBaLESa
vuduTuna naMtalOnE vuramupai nelakoni
adimI jannula ninnu nauBaLESa

muMgOpamutODanu mokkalIDavaina ninnu
naMgana gaddepai beTTe nauBaLESa
kaMgaka vEdAdri ninnu garuDAdriki dIse
aMgA laMTe niMTilOna nauBaLESa

cEri nIvu nava nArasiMharUpulaitE jeli
A rItula ninnu gUDe nauBaLESa
gAravAna nIvu SrI vEMkaTamupai nuMDagAnu
arasi rati meppiMce nauBaLESa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |