అటుగన రోయగ దగవా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అటుగన రోయగ (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అటుగన రోయగ దగవా
నటనల శ్రీహరి నటమింతే // పల్లవి //

చిడుముడి మూగినజీవులలోపల
కడగి నే నొక్కడ నింతే
నిడువక పక్షులు వృక్షము లిలపై
వెడగుభోగముల వెదకీనా // అటుగన //

తనువులు మోచినతగుప్రాణులలో
గనుగొని నొకమశకమ నింతే
మునుకొని కీటకములు జీమలు నిల
చెనకి దొరతనము సేసీనా // అటుగన //

శ్రీవేంకటపతిసేవవారిలో
సోవల నొకదాసుడ నేను
భావించి సురలు బ్రహ్మాదు లతని
దైవపుమాయలు దాటేరా // అటుగన //


Atugana royaga (Raagam: ) (Taalam: )

Atugana royaga dagavaa
Natanala Sreehari nataminte

Chidumudi mooginajeevulalopala
Kadagi ne nokkada nimte
Niduvaka pakshulu vrukshamu lilapai
Vedagubhogamula vedakeenaa

Tanuvulu mochinatagupraanulalo
Ganugoni nokamasakana ninte
Munukoni keetakamulu jeemalu nila
Chenaki doratanamu seseenaa

Sreevenkatapatisevavaarilo
Sovala nokadaasuda nenu
Bhaavinchi suralu brahmaadu latani
Daivapumaayalu daateraa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |