అచ్చుతుశరణమే అన్నిటికిని గురి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అచ్చుతుశరణమే అన్నిటికిని గురి (రాగం: ) (తాళం : )

అచ్చుతుశరణమే అన్నిటికిని గురి
హెచ్చుకుందు మరి యెంచఁగనేది // పల్లవి //

యోనిజనకమగు యొడ లిది
యే నెల వైనా నేఁటి కులము
తానును మలమూత్రపుఁ జెలమ
నానాచారము నడచీనా // అచ్చు //

పాపపుణ్యముల బదుకిది
యేపొద్దు మోక్షం బెటువలె దొరకు
దీపనబాధల దినములివి
చూపట్టి వెదకఁగ సుఖ మిందేది // అచ్చు //

మరిగినతెరువల మనసుయిది
సరవినెన్న విజ్ఞానంబేది
యిరవుగ శ్రీవేంకటేశ్వరుఁడే
వెరవని కంటే వెలితిఁక నేది // అచ్చు //


achchutuSaraNamE anniTikini guri (Raagam: ) (Taalam: )

achchutuSaraNamE anniTikini guri
hechchukuMdu mari yeMchaganEdi // pallavi //

yOnijanakamagu yoDa lidi
yE nela vainA nETi kulamu
tAnunu malamUtrapu jelama
nAnAchAramu naDachInA // achchu //

pApapuNyamula badukidi
yEpoddu mOkShaM beTuvale doraku
dIpanabAdhala dinamulivi
chUpaTTi vedakaga sukha miMdEdi // achchu //

mariginateruvala manasuyidi
saravinenna vijnAnaMbEdi
yiravuga SrIvEMkaTESvaruDE
veravani kaMTE velitika nEdi // achchu //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |