అచ్చపు రాల యమునలోపల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అచ్చపు రాల యమునలోపల (రాగం: ) (తాళం : )

అచ్చపు రాల యమునలోపల
ఇచ్చగించి భుజియించితి కృష్ణ // పల్లవి //

ఊరుఁగాయలును నొద్దికచద్దులు
నారగింపుచు నందరిలో
సారె బాలుల సరసాలతోడ
కోరి చవులు గొంటివి కృష్ణా // అచ్చ //

ఆకసంబున కాపుర ముఖ్యులు
నాకలోకపు నాందులును
కైకొని యజ్ఞకర్త యాతఁడని
జోకఁ గొనియాడఁ జొక్కితి కృష్ణా // అచ్చ //

పేయలు లేవు పిలువుఁడనుచు
కోయని నోరఁ గూతఁలను
మాయల బ్రహ్మము మతము మెచ్చుచు
చేయని మాయలు సేసితి కృష్ణా // అచ్చ //


achchapu rAla yamunalOpala (Raagam: ) (Taalam: )


achchapu rAla yamunalOpala
ichchagiMchi bhujiyiMchiti kRuShNa // pallavi //

UrugAyalunu noddikachaddulu
nAragiMpuchu naMdarilO
sAre bAlula sarasAlatODa
kOri chavulu goMTivi kRuShNA // achcha //

AkasaMbuna kApura mukhyulu
nAkalOkapu nAMdulunu
kaikoni yajnakarta yAtaDani
jOka goniyADa jokkiti kRuShNA // achcha //

pEyalu lEvu piluvuDanuchu
kOyani nOra gUtalanu
mAyala brahmamu matamu mechchuchu
chEyani mAyalu sEsiti kRuShNA // achcha //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |