అక్కరకొదగనియట్టియర్థము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అక్కరకొదగనియట్టియర్థము (రాగం: ) (తాళం : )

అక్కరకొదగనియట్టియర్థము
లెక్క లెన్నియైనా నేమి లేకున్న నేమిరే

దండితో దనకుగానిధరణీశురాజ్యంబు
యెండెనేమి యది పండెనేమిరే
బెండుపడ గేశవుని బేరుకొననినాలికె
వుండెనేమి వుండకుండెనేమిరే // అక్కరకొదగని //

యెదిరి దన్ను గాననియెడపులగుడ్డికన్ను
మొదల దెఱచెనేమి మూసెనేమిరే
వెదకి శ్రీపతిసేవ వేడుక జేయనివాడు
చదివెనేమి చదువు చాలించెనేమిరే // అక్కరకొదగని //

ఆవల నెవ్వరులేని అడవిలోనివెన్నెల
కావిరి గాసెనేమి కాయకున్ననేమిరే
శ్రీవేంకటేశ్వరు జేరనిధర్మములెల్ల
తోవల నుండెనేమి తొలగిననేమిరే // అక్కరకొదగని //


akkarakodaganiyaTTiyarthamu (Raagam: ) (Taalam: )

akkarakodaganiyaTTiyarthamu
lekka lenniyainA nEmi lEkunna nEmirE

daMDitO danakugAnidharaNISurAjyaMbu
yeMDenEmi yadi paMDenEmirE
beMDupaDa gESavuni bErukonaninAlike
vuMDenEmi vuMDakuMDenEmirE

yediri dannu gAnaniyeDapulaguDDikannu
modala derxacenEmi mUsenEmirE
vedaki SrIpatisEva vEDuka jEyanivADu
cadivenEmi caduvu cAliMcenEmirE

Avala nevvarulEni aDavilOnivennela
kAviri gAsenEmi kAyakunnanEmirE
SrIvEMkaTESvaru jEranidharmamulella
tOvala nuMDenEmi tolaginanEmirE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |