అందిచూడఁగ నీకు నవతారమొకటే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అందిచూడఁగ నీకు నవతారమొకటే (రాగం: ) (తాళం : )

అందిచూడఁగ నీకు నవతారమొకటే
యెందువాఁడవై తివి యేఁటిదయ్యా // పల్లవి //

నవనీతచోరా నాగపర్యంకా
సవనరక్షక హరీ చక్రాయుధా
అవల దేవకిపట్టివని యశోదకు నిన్ను
నివలఁ గొడుకవనేదిది యేఁటిదయ్యా // అంది //

పట్టపు శ్రీరమణా భవరోగవైద్య
జట్టిమాయలతోడిశౌరి కృష్ణ
పుట్టినచో టొకటి పొదలెడిచో టొకటి
యెట్టని నమ్మవచ్చు నిదియేఁటిదయ్యా // అంది //

వేదాంతనిలయా వివిధాచరణా
ఆదిదేవ వేంకటాచలేశ
సోదించి తలఁచినచోట నీ వుందువట
యేదెస నీ మహిమ యిదేఁటిదయ్యా // అంది //


aMdichUDaga nIku navatAramokaTE (Raagam: ) (Taalam: )

aMdichUDaga nIku navatAramokaTE
yeMduvADavai tivi yETidayyA // pallavi //

navanItachOra nAgaparyaMkA
savanarakShaka harI chakrAyudhA
avala dEvakipaTTivani yaSOdaku ninnu
nivala goDukavanEdidi yETidayyA // aMdi //

paTTapu SrIramaNA bhavarOgavaidya
jaTTimAyalatODiSauri kRShNa
puTTinachO TokaTi podaleDichO TokaTi
yeTTani nammavachchu nidiyETidayyA // aMdi //

vEdAMtanilayA vividhAcharaNa
AdidEvA vEMkaTAchalESa
sOdiMchi talachinachOTa nI vuMduvaTa
yEdesa nI mahima yidETidayyA // aMdi //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |