అందాకా నమ్మలేక అనుమానపడు దేహి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అందాకా నమ్మలేక (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అందాకా నమ్మలేక అనుమానపడు దేహి
అంది నీసొమ్ముగనక అదియు దీరుతువు

నీదాసుడననేటినిజబుద్ది గలిగితే
అదెస నప్పుడే పుణ్యుడాయ నతడు
వేదతొ వొక్కొక్క వేళ వెలుతులు గలిగితే
నిదయవెట్టి వెనక నీవే తీరుతువు

తొలుత నీశరణము దొరకుటొకటేకాని
చెలగి యాజీవునికి జేటు లేదు
కలగి నడుమంత్రాన గతిదప్పనడచిన
నెలకొని వంకలొత్తనీవే నేరుతువు

నీ వల్ల గొరత లేదు నీపేరు నొడిగితే
శ్రీవేంకటేశ యిట్టె చేరి కాతువు
భావించలేకుండగాను భారము నీదంటే జాలు
నీవారి రక్షించ నీవె దిక్కౌదువు


Andaakaa nammaleka (Raagam: ) (Taalam: )

Andaakaa nammaleka anumaanapadu dehi
Andi neesommuganaka adiyu deerutuvu

Needaasudananetinijabuddi galigite
Adesa nappude punyudaaya natadu
Vedato vokkokka vela velutulu galigite
Nidayavetti venaka neeve teerutuvu

Toluta neesaranamu dorakutokatekaani
Chelagi yaajeevuniki jetu ledu
Kalagi nadumantraana gatidappanadachina
Nelakoni vamkalottaneeve nerutuvu

Nee valla gorata ledu neeperu nodigite
Sreevenkatesa yitte cheri kaatuvu
Bhaavinchalekundagaanu bhaaramu needamte jaalu
Neevaari rakshimcha neeve dikkauduvu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |