అందరు మాలినయట్టిఆధమూలాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అందరు మాలినయట్టిఆధమూలాల (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అందరు మాలినయట్టిఆధమూలాల
పొంత సంతకూటమి పొరిచూపు గాదా

కనక మిత్తడితోడ కలయ సరిదూచితే
అనువనువునా అది దోషమవుగాక
ఘనుడైనహరితో గడుహీనదేవతల
నవిచి సరివెట్టితే నయ మవునా భువిని

పట్టభద్రుడు గూర్చుండేబలుసింహాసనముపై
వెట్టింబంటు బెట్టేవారు వెఱ్రులేకారా
గట్టిగా శ్రీహరితోడ కలగంపదేవతల
బెట్టి కొలుచుట విందువెట్టి పగగాదా

కొంచక సింహముండేటిగుహ నుండవచ్చునా
పొంచి నక్కలకెల్ల బొక్కలేకాక
అంచెల శ్రీవేంకటేశుడాత్మలోనే వుండగాను
కొంచపుదైవాల పలువంచలనేకాక


Andaru maalinayattiaadhamoolaala(Raagam: ) (Taalam: )

Andaru maalinayattiaadhamoolaala
Ponta santakootami porichoopu gaadaa

Kanaka mittaditoda kalaya saridoochite
Anuvanuvunaa adi doshamavugaaka
Ghanudainaharito gaduheenadevatala
Navichi sarivettite naya mavunaa bhuvini

Pattabhadrudu goorchumdebalusimhaasanamupai
Vettinbantu bettevaaru verrulekaaraa
Gattigaa sreeharitoda kalaganpadevatala
Betti koluchuta vinduvetti pagagaadaa

Konchaka sinhamumdetiguha nundavachchunaa
Ponchi nakkalakella bokkalekaaka
Anchela sreevenkatesudaatmalone vundagaanu
Konchapudaivaala paluvamchalanekaaka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |