అందరికి నెక్కుడైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అందరికి నెక్కుడైన (రాగం: ) (తాళం : )

అందరికి నెక్కుడైన హనుమంతుడు
అందుకొనె సూర్యఫలమని హనుమంతుడు

బల్లిదుడై లంకజొచ్చి బలురాకాసుల గొట్టి
హల్లకల్లోలము చేసె హనుమంతుడు
వొల్లనె రాముల ముద్దుటుంగరము సీత కిచ్చె
అల్లదె నిలుచున్నాడు హనుమంతుడు

దాకొని యాకెముందర తనగుఱు తెరుగించి
ఆకారమటు చూపె హనుమంతుడు
చేకొని శిరోమణి చేతబట్టి జలనిధి
ఆకసాన దాటివచ్చె హనుమంతుడు

కొంకకిట్టె సంజీవి కొండ దెచ్చి రిపులకు
నంకకాడై నిలిచెను హనుమంతుడు
తెంకినే శ్రీవెంకటాద్రి దేవుని మెప్పించినాడు
అంకె కలశాపురపు హనుమంతుడు


aMdariki nekkuDaina (Raagam: ) (Taalam: )

aMdariki nekkuDaina hanumaMtuDu
aMdukone sUryaphalamani hanumaMtuDu

balliduDai laMkajochchi balurAkAsula goTTi
hallakallOlamu chEse hanumaMtuDu
vollane rAmula mudduTuMgaramu sIta kichche
allade niluchunnADu hanumaMtuDu

dAkoni yAkemuMdara tanagu~ru terugiMchi
AkAramaTu chUpe hanumaMtuDu
chEkoni SirOmaNi chEtabaTTi jalanidhi
AkasAna dATivachche hanumaMtuDU

koMkakiTTe saMjIvi koMDa dechchi ripulaku
naMkakADai nilichenu hanumaMtuDu
teMkinE SrIveMkaTAdri dEvuni meppiMchinADu
aMke kalaSApurapu hanumaMtuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/05/annamayya-samkirtanalu-hanuman_26.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |