అందరికాధారమైన ఆది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అందరికాధారమైన ఆది (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు
విందై మున్నారగించె విదురునికడ నీతుడు

సనకాదులు కొనియాడెడి సర్వాత్మకుడీతడు
వనజ భవాదులకును దైవంబై నతడీతడు
ఇనమండలమున జెలగేటిహితవై భవుడితడు
మునుపుట్టిన దేవతలకు మూలభూతి యీతడు // అందరికాధారమైన //

సిరులొసగి యశోదయింట శిశువైనత డీతడు
ధరనావుల మందలలో తగ జరించె నీతడు
సరసతలను గొల్లెతలకు జనవులొసగె నీతడు
ఆరసి కుచేలుని యడుకులు ఆరగించెనీతడు // అందరికాధారమైన //

పంకజభవునకును బ్రహ్మ పద మొసగెను యీతుడు
సంకీర్తన లాద్యులచే జట్టి గొనియెనీతడు
తెంకిగ నేకాలము పరదేవుడైన యీతడు
వేంకటగిరి మీద ప్రభల వెలసిన ఘనుడీతడు // అందరికాధారమైన //


aMdarikAdhAramaina Adi (Raagam: ) (Taalam: )


aMdarikAdhAramaina Adi puruShuDItaDu
viMdai munnAragiMce vidurunikaDa nItuDu

sanakAdulu koniyADeDi sarvAtmakuDItaDu
vanaja BavAdulakunu daivaMbai nataDItaDu
inamaMDalamuna jelagETihitavai BavuDitaDu
munupuTTina dEvatalaku mUlaBUti yItaDu

sirulosagi yaSOdayiMTa SiSuvainata DItaDu
dharanAvula maMdalalO taga jariMce nItaDu
sarasatalanu golletalaku janavulosage nItaDu
Arasi kucEluni yaDukulu AragiMcenItaDu

paMkajaBavunakunu brahma pada mosagenu yItuDu
saMkIrtana lAdyulacE jaTTi goniyenItaDu
teMkiga nEkAlamu paradEvuDaina yItaDu
vEMkaTagiri mIda praBala velasina GanuDItaDuబయటి లింకులు[మార్చు]

[AndharikiAadhaaramaina_PriyaSis]


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |