అంతర్యామి అలసితి సొలసితి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంతర్యామి అలసితి (రాగం: ) (తాళం: )

అంతర్యామి అలసితి సొలసితి
ఇంతట నీ శరణిదె జొచ్చితిని

కోరిన కోర్కులు కోయని కట్లు
తీరవు నీవవి తెంచక
భారపు బగ్గాలు పాప పుణ్యములు
నేరుపుల బోనీవు నీవు వద్దనక // అంతర్యామి //

జనుల సంగముల జక్క రోగములు
విను విడువవు నీవు విడిపించక
వినయపు దైన్యము విడువని కర్మము
చనదది నీవిటు శాంతపరచక // అంతర్యామి //

మదిలో చింతలు మైలలు మణుగులు
వదలవు నీవవి వద్దనక
ఎదుటనె శ్రీ వెంకటేశ్వర నీవదె
అదన గాచితివి అట్టిట్టనక // అంతర్యామి //


aMtaryAmi alasiti (Raagam: ) (Taalam: )


aMtaryAmi alasiti solasiti
iMtaTa nI SaraNide joccitini

kOrina kOrkulu kOyani kaTlu
tIravu nIvavi teMcaka
BArapu baggAlu pApa puNyamulu
nErupula bOnIvu nIvu vaddanaka

janula saMgamula jakka rOgamulu
vinu viDuvavu nIvu viDipiMcaka
vinayapu dainyamu viDuvani karmamu
canadadi nIviTu SAMtaparacaka

madilO ciMtalu mailalu maNugulu
vadalavu nIvavi vaddanaka
eduTane SrI veMkaTESvara nIvade
adana gAcitivi aTTiTTanaka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |