అంతటనె వచ్చికాచు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంతటనె వచ్చికాచు (రాగం:కాంభోది ) (తాళం : )

అంతటనే వచ్చికాచు నాపద్భంధుడు హరి
వంతుకు వాసికి నతనివాడనంటేజాలు ||పల్లవి||

బంతిగట్టినురిపేటి పసురము లెడనెడ
బొంత నొక్కొక్క గవుక వుచ్చుకొన్నట్టు
చెంతల సంసారముసేయునరు డందులోనె
కొంతగొంత హరినాత్మ గొలుచుటే చాలు ||అంత||

వరుస జేదుదినేవాడు యెడ నెడ గొంత
సరవితోడుత దీపు చవిగొన్నట్టు
దురితవిధులు సేసి దుఃఖించుమానవుడు
తరువాత హరిపేరు దలచుటే చాలు ||అంత||

కడు బేదైనవాడు కాలకర్మవశమున
అడుగులోనే నిధాన మటు గన్నట్టు
యెడసి శ్రీవేంకటేశు నెరగక గురువాజ్ఞ
పొడగన్నవానిభక్తి పొడముటే చాలు ||అంత|||


aMtaTane vachchikAchu (Raagam: kaambhOdi ) (Taalam: )

  
aMtaTanE vachchikAchu nApadbhaMdhuDu hari
vaMtuku vAsiki natanivADanaMTEjAlu ||pallavi||

baMtigaTTinuripETi pasuramu leDaneDa
boMta nokkokka gavuka vuchchukonnaTTu
cheMtala saMsAramusEyunaru DaMdulOne
koMtagoMta harinAtma goluchuTE chAlu ||aMta||

varusa jEdudinEvaaDu yeDa neDa gonta
saravitODuta deepu chavigonnaTTu
duritavidhulu sEsi du@hkhinchumAnavuDu
taruvaata haripEru dalachuTE chaalu ||aMta||

kaDu bEdainavaaDu kaalakarmavaSamuna
aDugulOnE nidhaana maTu gannaTTu
yeDasi SreeVEnkaTESu neragaka guruvaaj~na
poDagannavaanibhakti poDamuTE chAlu ||aMta| (Book4/Keertana 201)


బయటి లింకులు[మార్చు]


http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2011/05/annamayya-samkirtanalusaranagati_16.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |