అంటబారి పట్టుకోరే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
(రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అంటబారి పట్టుకోరే అమ్మలాల యిదె
వెంటబారనీదు నన్ను వెడమాయతురుము

కాగెడుపెరుగుచాడె కవ్వముతో బొడిచి
లేగల దోలుకొని అలిగిపోయీని
రాగతనమున వాడె రాతిరి నారగించడు
ఆగి నన్ను గూడడిగె నయ్యో ఇందాకను // అంటబారి //

కొలదిగానిపెరుగు కొసరికొసరి పోరి
కలవూరుగాయలెల్ల గలచిపెట్టె
పలుకడు చేతిచట్టి పారవేసి పోయీనదె
చెలగుచు మూటగట్టె జెల్లబో యిందాకను // అంటబారి //

మట్టుపడకిటు నూరుమారులైనా నారగించు
ఇట్టె యిందరిలోన నిన్నాళ్ళును
వెట్టికి నాకొరకుగా వేంకటేశు డారగించె
యెట్టు నేడాకట ధరియించెనో యిందాకను // అంటబారి //


(Raagam: ) (Taalam: )


aMTabAri paTTukOrE ammalAla yide
veMTabAranIdu nannu veDamAyaturumu

kAgeDuperugucADe kavvamutO boDici
lEgala dOlukoni aligipOyIni
rAgatanamuna vADe rAtiri nAragiMcaDu
Agi nannu gUDaDige nayyO iMdAkanu

koladigAniperugu kosarikosari pOri
kalavUrugAyalella galacipeTTe
palukaDu cEticaTTi pAravEsi pOyInade
celagucu mUTagaTTe jellabO yiMdAkanu

maTTupaDakiTu nUrumArulainA nAragiMcu
iTTe yiMdarilOna ninnALLunu
veTTiki nAkorakugA vEMkaTESu DAragiMce
yeTTu nEDAkaTa dhariyiMcenO yiMdAkanu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |