అంచిత పుణ్యులకైతే హరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంచిత పుణ్యులకైతే (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అంచిత పుణ్యులకైతే హరి దైవమవుగాక
పంచమహాపాతకులభ్రమ వాపవశమా

కాననియజ్ఞానులకు కర్మమే దైవము
ఆనినబద్ధులకు దేహమే దైవము
మాననికాముకులకు మగువలే దైవము
పానిపట్టి వారివారిభ్రమ మాన్పవశమా

యేమీ నెఱుగనివారి కింద్రియములు దైవము
దోమటిసంసారి కూరదొర దైవము
తామసులకెల్లాను ధనమే దైవము
పామరుల బట్టినట్టిభ్రమ బాపవశమా

ధన నహంకరులకు తాదానే దైవము
దరిద్రుడైనవానికి దాత దైవము
యిరవై మాకు శ్రీవేంకటేశుడే దైవము
పరులముంచినయట్టి భ్రమ బాపవశమా


aMcita puNyulakaitE (Raagam: ) (Taalam: )

aMcita puNyulakaitE hari daivamavugAka
paMcamahApAtakulaBrama vApavaSamA

kAnaniyaj~jAnulaku karmamE daivamu
Aninabaddhulaku dEhamE daivamu
mAnanikAmukulaku maguvalE daivamu
pAnipaTTi vArivAriBrama mAnpavaSamA

yEmI nerxuganivAri kiMdriyamulu daivamu
dOmaTisaMsAri kUradora daivamu
tAmasulakellAnu dhanamE daivamu
pAmarula baTTinaTTiBrama bApavaSamA

dhana nahaMkarulaku tAdAnE daivamu
daridruDainavAniki dAta daivamu
yiravai mAku SrIvEMkaTESuDE daivamu
parulamuMcinayaTTi Brama bApavaSamA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |