అంగన లీరె యారతులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంగనలీరే హారతులు (రాగం: ) (తాళం : )

అంగనలీరే హారతులు
అంగజగురునకు నారతులు ||

శ్రీదేవి తోడుత జెలగుచు నవ్వే
ఆదిమ పురుషుని కారతులు
మేదినీ రమణి మేలము లాడేటి
ఆదిత్య తేజున కారతులు ||

సురలకు నమౄతము సొరది నొసంగిన
హరి కివో పసిడారతులు
తరమిది దుష్టుల దనుజుల నడచిన
అరి భయంకరున కారతులు ||

నిచ్చలు కల్యాణ నిధియై యేగేటి
అచ్యుతునకు నివె యారతులు
చొచ్చి శ్రీ వేంకటేశుడు నలమేల్మంగ
యచ్చుగ నిలిచిరి యారతులు ||


aMganalIrE hAratulu (Raagam: ) (Taalam: )

aMganalIrE hAratulu
aMgajagurunaku nAratulu

SrIdEvi tODuta jelagucu navvE
Adima puruShuni kAratulu
mEdinI ramaNi mElamu
ADETi Aditya tEjuna kAratulu

suralaku namRutamu soradi nosaMgina
hari kivO pasiDAratulu
taramidi duShTula danujula naDacina
ari BayaMkaruna kAratulu

niccalu kalyANa nidhiyai yEgETi
acyutunaku nive yAratulu
cocci SrI vEMkaTESuDu nalamElmaMga
yaccuga niliciri yAratulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

anganalireharatulu-SR


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |