అంగనకు నీవె అఖిలసామ్రాజ్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంగనకు నీవె అఖిలసామ్రాజ్యము (రాగం: ) (తాళం : )

అంగనకు నీవె అఖిలసామ్రాజ్యము
శ్రింగారరాయఁడ నీకు శ్రీసతినిధానము // పల్లవి //

కమలాలపానుపు కాంతకు నీవురము
ప్రమదపు నీమనసు పాలజలధి
అమరు నీభుజాంతర మట్టె తీగెపొదరిల్లు
రమణీయ హారాలు రత్నాలమేడలు // అంగ //

సతికి నీమెడ రతిసాము సేసేకంబము
ప్రతిలేని వయ్యాళి బయలు నీవు
మతించిన కౌస్తుభమణి నిలువుటద్దము
మితిలేని శ్రీవత్సము మించుబండారుముద్ర // అంగ //

నెమ్మి నలమేల్‌మంగ నీకాఁగిలి పెండ్లిపీఁట
చిమ్ముల చందనచర్చ సేసపాలు
వుమ్మడి మెడనూళ్ళు వుయ్యాలసరపణులు
పమ్మి శ్రీవేంకటేశ నీభావమే భాగ్యము // అంగ //


AMganaku nIve akhilasAmrAjyamu (Raagam: ) (Taalam: )

AMganaku nIve akhilasAmrAjyamu
SriMgArarAyaDa nIku SrIsatinidhAnamu // pallavi //

kamalAlapAnupu kAMtaku nIvuramu
pramadapu nImanasu pAlajaladhi
amaru nIbhujAMtara maTTe tIgepodarillu
ramaNIya hArAlu ratnAlamEDalu // aMga //

satiki nImeDA ratisAmu sEsEkaMbamu
pratilEni vayyALi bayalu nIvu
matiMchina kaustubhamaNi niluvuTaddamu
mitilEni SrIvatsamu miMchubaMDArumudra // aMga //

nemmi nalamElmaMga nIkAgili peMDlipITa
chimmula chaMdanacharcha sEsapAlu
vummaDi meDanULLu vuyyAlasarapaNulu
pammi SrIvEMkaTESa nIbhAvamE bhAgyamu // aMga //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |