మనుజుడై పుట్టి మనుజుని సేవించి

వికీసోర్స్ నుండి
(మనుజుడై పుట్టి మనుజున నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
మనుజుడై పుట్టి (రాగం: ఆభోగి) (తాళం : ఆది)

మనుజుడై పుట్టి మనుజుని సేవించి
అనుదినమును దుఃఖమందనేలా

జుట్టెడు గడుపుకై చొరనిచోట్లు చొచ్చి
పట్టెడుగూటికై బతిమాలి
పుట్టినచోటికే పొరలి మనసు వెట్టి
వట్టిలంపటము వదలనేరడుగాన

అందరిలో బుట్టి అందరిలో బెరిగి
అందరి రూపము లటుదానై
అందమైన శ్రీవేంకటాద్రీశు సేవించి
అందరానిపదమందెనటుగాన


manujuDai puTTi (Raagam: ) (Taalam: )

manujuDai puTTi manujuni saeviMchi
anudinamunu du@hkhamaMdanaelaa


juTTedugaDupukai choranichOTlu chochchi
paTTeDugooTikai batimaali
puTTinachOTikae porali manasu peTTi
vaTTilaMpaTamu vadalanaeraDugaana


aMdarilO buTTi aMdarilO berigi
aMdari roopamu laTudaanai
aMdamaina SreevaeMkaTaadreeSu saeviMchi
aMdaraanipadamaMdenaTugaana

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |